Södertörns Förenade Ekonomer - Blicko - Social Music Places

Music station Södertörns Förenade Ekonomer. SÖFRE är en studentförening för ekonomistudenterna på Södertörns Högskola